شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دیدار با زیباترین بلوار شهر

دیدار با زیباترین بلوار شهر

/post-4426/

این بار به جای مترو سواری قرار است سوار اتوبوس‌های تندرو بشویم یا به قول معروف بی. آر. تی سواری کنیم. برای گردش امروز، می‌توانید خود را به یکی از ایستگاه‌های بی‌. آر. تی مسیر راه آهن ولیعصر برسانید و در ایستگاه میدان ولیعصر از اتوبوس پیاده شوید. برای رسیدن به اتوبوس، می‌توانید از مترو هم...