شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دیدنیهای ارمنستان

نکات مهمّی در مورد سفر به ارمنستان

/post-6581/

آشنایی بیشتر با ارمنستان گاه روحیه ماجراجویی انسان وی را بر آن می دارد تا از مقاصد داخلی دست کشیده و جایی را در آنسوی مرزهای کشورش برای گشت و گذار انتخاب کند. او قدم در این راه می گذارد تا فضای متفاوتی را بشناسد و چیزهای جدیدی را کشف نماید. در میان مقاصد مختلفی که ایرانیان برای سفرهای خارج...