شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دیدنیهای اصفهان

دیدنیهای استان اصفهان

/post-6707/

● دیدنیهای اصفهان ▪ چهار باغ یک محقق امریکایی به نام « آرتورافام پوپ »، که اثر ماندگاراو درشش جلد به عنوان یک بررسی ازهنر ایرانی در نظرگرفته می شود ومطالعه آن برای همه دانشجویان این مبحث ضروری است، به شرح این مدرسه درکتابش ( احتمالأ آخرین ساختمان عظیم ایران) پرداخته است. این بنا، دربین...