شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دیدنیهای کرمان

دیدنیهای استان کرمان

/post-6721/

● دیدنیهای کرمان شهرهای کرمان عبارتند از: بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهر بابک، کرمان و کهنوج. ▪ ارگ بم ارگ بم یا قلعه مشهوربم درروی صخره بسیاربزرگی ساخته شده است که محدوده ای به وسعت ۶ کیلومترمربع را می پوشاند. این بنا ۳۰۰ مترطول و۲۰۰ متر عرض داشته واز دوقسمت تشکیل شده...