شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دیدنی های شهر دوطبقه ایران

دیدنی​های شهر دوطبقه ایران

/post-5003/

اولش دودلی؛ پله‌هایی که پشت در آهنی و سه لنگه صف کشیده‌اند و تا جایی که نمی‌بینی شیرجه رفته‌اند، دو دلت می‌کنند، اینجا کمی تاریک است و نمناک، رطوبت تا عمق ریه‌ها پیش می‌رود و گاهی هم سرفه امانت را می‌برد، انگار که اکسیژن کم آورده‌ای. پله‌ها که تمام می‌شود تاریکی هنوز هست، اما نه به آن...