شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دیدنی ها کم نیست

دیدنی ها کم نیست

/post-6004/

نگاهی به زوایای مختلف سفر «بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی...»؛ بیرون شدن از خانه، از شهر، از کشور و حتی از روی این کره خاکی چه می‌خواهد جز عشق و عزم؟! عشق و عزمی برای دیدنِ دیدنی‌هایی که گاهی زمین تا آسمان با شنیدنی‌ها تفاوت دارد... سفر، عشق می‌خواهد و البته پول هم... اما اگر مرد سفر...