شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

د رناها مسافران فصلی میقان

دُرناها مسافران فصلی میقان

/post-5493/

نیمه آبان, بهترین زمان برای دیدن پرنده های تالاب میقان است هنوز پرنده‌ها تسلیم ناملایمات نشده‌اند، آنها هنوز این عادت غریزی را همراه با خود دارند؛ مهاجرت. ماندن آنها را هم کسل می‌کند. راز بقا، حرکت است؛ درسی که پرنده‌ها با متولد شدنشان یادگرفته‌اند و خیلی خوب به آن عمل می‌کنند. در این میان...