شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رابطه تجارت و کاروانسرا

رابطه تجارت و کاروانسرا

/post-5548/

کاروانسرا را که در منابع ادبی و تاریخی نام‌های دیگری چون رباط، سابات و کاروانگه نیز دارد، می‌‌توان نمونه‌ای برجسته از تبلور فرهنگ و اندیشه ایرانیان در درازنای تاریخ پرفراز و نشیب کهن دیار ایران برشمرد. کاروانسراها که از دو جزء کاروان به معنای مسافران و سرای به مفهوم خانه و مکان تشکیل شده...