شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

راسو قاقم

راسو (قاقم)

/post-1537/

(تركي: داش سي چاني، موشول، عرب دوشان) (كردي: تانجي موش، تازي موش، دلي) (لري: تُل تازي) (مازندراني: گرزه بانو، عروسك، گنجه سرخوسه، لسك) مشخصات: كوچك‌ترين گونه از راسته گوشت‌خواران در دنيا است. گاهي با موش‌ها اشتباه مي‌شود. اين حيوان بدني دراز و باريك و گوش‌هاي كوچك و گرد و دمي كوتاه دارد....