شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

راهنمای سفر ارزان آخر تابستان

راهنمای سفر ارزان آخر تابستان

/post-3953/

قرار نیست خدای نکرده سفرتان تبدیل به سفر آخرت شود، پس در انتخاب وسیله نقلیه قبل از ارزان بودن به امنیتش توجه کنید. همین چند روز پیش همه مان دیدیم که هر ارزانی لزوما خوب نیست. برای همین است که الان اگر کسی پول دستی هم به مردم بدهد، حاضر نمی شوند سوار ایران ۱۴۰ و توپولوف شوند. جدای از بحث...