شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

رایزن های فرهنگی سفیران واقعی فرهنگ

رایزن های فرهنگی سفیران واقعی فرهنگ

/post-5103/

گردشگری همچنان به عنوان یکی از صنایع پولساز دغدغه بسیاری از کشورهاست. اهمیت اقتصادی این صنعت نوظهور باعث شده تا بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه گردشگری برای به دست آوردن سهم بیشتری از درآمد کلی آن دست به هر کاری بزنند و از هیچ گونه تلاشی فروگذار نکنند. سیاست‌های تشویقی، کاهش میزان...