شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

رشته کوه های آلاداغ و بینالود

سفر به رشته‌كوه‌های آلاداغ و بینالود

/post-2072/

رشته‌كوه‌های آلاداغ و بینالود با جهت شمال غربی – جنوب شرقی، حدود جنوبی خراسان شمالی را تعیین می‌كنند و امتداد رشته‌كوه‌های البرز را تشكیل می‌دهند. در واقع، آلاداغ از طریق كوه «كورخود» كه در منتهی‌الیه غربی خراسان قرار گرفته است، به «شاه‌كوه» البرز متصل می‌شود. آلاداغ رشته‌كوه طویلی است كه...