شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رعد و برق غیر گردشگری در آسمان گردشگری ایران

رعد و برق غیر گردشگری در آسمان گردشگری ایران

/post-6277/

متاسفانه مشکل اصلی ما اینست که برخی از کسانی که مدعی ما هستند, بسیار ظاهر بین اند و انصاف را هم رعایت نمی کنند همایش نوآوری و شکوفایی در صنعت گردشگری که در ۲۹ تیرماه سال جاری برگزار گردید حاوی مضمونی نو، و پیامدی نو با موضوعات نو و شگفت آفرینی بود که از سوی معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان...