شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

روباه شنی

روباه شنی

/post-1540/

مشخصات: جثه كوچك‌تر از روباه معمولي، ولي گوش‌ها به نسبت بزرگ‌تر است. رنگ پشت گوش‌ها برخلاف روباه معمولي سياه نيست و غالباً به رنگ پشت بدن و يا زرد متمايل به نارنجي است. موها بسيار نرم و متراكم، رنگ پشت خاكستري متمايل به زرد، رنگ موهاي دم زرد متمايل به قهوه‌اي و انتهاي آن سفيد است. دست و پا...