شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

روباه معمولی

روباه معمولی

/post-1541/

(تركي: تُولكي) (كردي: رِواس، ري‌وي) (مازندران: لاس، روا) مشخصات: تشخيص اين حيوانات به علت داشتن دم بلند و پشمالو با نوك سفيد، پوزة باريك، گوش‌هاي بزرگ و سيخ كه پشت آنها سياه يا قهوه‌اي است به آساني ميسر مي‌باشد. رنگ موهاي پشت در مناطق مختلف متفاوت، و معمولاً خاكستري متمايل به قهوه‌اي تا...