شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رود

رود شور، شهداد

/post-970/

این رود که سرچشمه های آن در خارج از استان است از ارتفاعات «خوسف» و خراسان جنوبی سرچشمه می گیرد و از بخش شمالی، وارد استان کرمان می شود. عمده‌ترین سرچشمه این رود از سمت شمال غرب و غرب در کوه‌های مشرف به شمال شرق راور میباشد کوهی به ارتفاع ۲۷۷۷ متر از سطح دریا به مختصات جی‌پی‌اس ۶۵ ۰۷ ۲۰ ۳۱...