شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رودخانه باراندوز چای

رودخانه باراندوز چای

/post-5913/

این رودخانه از دو رشته ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه و ایران و عراق سرچشمه می‌گیره و بعد از طی مسافتی وارد جلگه شده دشت بیل رو آبیاری می‌کنه و بعد هم از آبادی زیوه گذشته و به روستای هفتوان باراندوز می‌رسه و از این ناحیه به بعد به نام باراندوزچای نامیده می‌شه . رودخانه باراندوز در مسیر خود با...