شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رودنوا

کاخ منشیکوف (THE MENESHIKOV PALACE)

/post-7280/

THE MENESHIKOV PALAC کاخ منشیکوف، اوّلین و بزرگترین ملک شخصی پایتخت است که متعلّق به الکساندر دانیلوویچ منشیکوف از نزدیکان پترکبیر می‌باشد. منشیکوف اوّلین استاندار پترزبورگ نیز می‌باشد. از کاخ فقط ساختمان مرکزی آن حفظ شده است که مشرف به رودخانه نوا می‌باشد. این تنها کاخ سنت پیترزبورگ بود...

کنست کامر (KUNSTKAMMER)

/post-7272/

STOCK EXCHANGE KUNSTKAMMER برای صد سال جزیره واسیلی محل احداث لنگرگاه شهر بود. اکنون فقط حلقه‌های آهنی که در دیواره‌های گرانیتی وجود دارد یادآور این حقیقت هستند که روزی کشتی‌ها در این محل لنگر می‌انداخته‌اند. دماغه جزیره واسیلی برای انعکاس وضع سن پترزبورگ به عنوان یک مرکز بین المللی...

جزیره واسیلی در سنت پیترزبورگ

/post-7271/

جزیره واسیلی در طرح شهر سازی پتر کبیر، مرکز شهر جدید قرار گرفته بود. پترکبیر علاقه شدیدی به شهر آمستردام داشت و تلاش زیادی در شبیه سازی پایتخت شمالی به این شهر نمود. پترکبیر این جزیره را مجموعه‌ای از کانال‌هایی که بین کوچه‌ها جریان داشته باشند و باتلاق‌ها را خشک کند در نظر گرفته بود. احداث...

کلیسای پترو پاولف

/post-7270/

کلیسای پترو پاولف ساختمان اصلی قلعه است. شکل آن یادآور یک کشتی قرن هجدهم می‌باشد. دیوار بلند شرقی عقب کشتی است، در حالی که تاجک بلند مخروطی کلیسا، دکل کشتی است. برج ناقوس کلیسا و مناره با هم هستند و شکل یک زاویه دارند. نگهبان شهر در ارتفاع 122.5 متری می‌ایستاد و در آن زمان بلندترین ساختمان...

قلعه پیتر و پائول (پترو پاولف)

/post-7269/

( THE PETER AND PAUL FORTRESS ) احداث شهر ابتدا کار بر روی جزیره خرگوش‌ها متمرکز بود و قلعه سنت پیتر بورخ به عنوان مرکز شهر بنا شده است که به عنوان هسته‌ی شهر آینده نیز در نظر گرفته شده است که مکان آن توسط پترکبیر انتخاب شد. کسی که به خوبی مزایای استراتژیک چنین محلّی را بر روی یک جزیره درک...

تاریخ سنت پیترزبورگ

/post-7268/

شهر سن پترزبورگ پایتخت سابق امپراطوری روسیه و در بر دارنده ی شکوه و افتخار کشور روسیه است، که در 27 ماه مه سال 1703 میلادی بنا شد. تاسیس این شهر یک شاهکار جسورانه است. پترکبیر برای تحقق اهداف خود، به سنّت روس باستان پشت کرد و نسل جدید را فراخواند و با اعتماد به نفس قوی خود و مشخصه جوانی،...