شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روزهای خاص ظرفیت ناشناخته گردشگری ایران برای خارجی

روزهای خاص ظرفیت ناشناخته گردشگری ایران برای خارجی ها

/post-5979/

شمار تبادل گردشگر در فاصله ماه های ژانویه تا اوت ۲۰۱۰ (شش ماه) در جهان ۶۸۲ میلیون نفر بوده که نسبت به سال ۲۰۰۹ حدود ۴۰ میلیون نفر بیشتر است و این مسئله در شرایط بحران اقتصادی رخ داده. آسیا با رشد ۱۴ درصدی و خاورمیانه با رشد ۱۶ درصدی گردشگر مواجه بوده و اکثر کشورهای اطراف ایران، رقم...