شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روز تولد شهر ها و فرصتهای گردشگری

روز تولد شهر ها و فرصتهای گردشگری

/post-7032/

اصفهان نخستین شهر جهان می باشد که روز تولد خود را ثبت کرده است اما حتی بسیاری از شهروندان اصفهانی نیز از این موضوع اطلاعی ندارند این در حالی است که با استفاده از مناسبتهای خاص و اکثرا انحصاری می توان فرصتهای جدیدی در صنعت گردشگری ایجاد کرد فراهم کردن مناسبت های خاص تاریخی- فرهنگی در تقویم...