شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

روستایی پلکانی در ارتفاعات استان آذربایجان شرقی

روستایی پلکانی در ارتفاعات استان آذربایجان شرقی

/post-6720/

زنوزق یکی از روستاهای پلکانی ایران با ۴ هزار نفر جمعیت است که در مجاورت شهر زنوز قرار دارد. با این که روستای زنوزق به گواه کارشناسان، از بالاترین پتانسیل بالقوه در مباحث گردشگری برخوردار است، اما گمنامی این روستا به واسطه عدم معرفی مناسب موجب شده است فعالیت های متمرکز برای ارتقای وضع این...