شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

روستای رشم

روستای رشم

/post-2777/

از دامغان به سمت جنوب راهي كوير مي شويم.10 كيلومتر مانده به معلمان جايگاه روستايي است به نام "رشم". كوير هميشه پر رمز و راز بوده و هست. اين روستاي اصيل و با هويت نيز از راز و رمزهاي كوير است. مهرداد بهار كه ديوانه ديدار كوير بود بعد از ديدار از اين روستا تا مدت‌ها شيفته آن بود و شايد تا...