شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روستای لاویج در آیینه تاریخ

روستاي لاویج در آیینه تاریخ

/post-6542/

● گذرگاه فرمانروایان (نظری به تاریخ لاویج ) لاویج آبادی تاریخی ناشناخته ای است که از تاریخی کهن حکایت ها در دل نهفته دارد. سرزمینی که از دورانی بسیار دور، آباد و مسکونی بوده، مانند قلعه طبیعی عظیمی به نظر می رسد. از این جهت همیشه مورد توجه فرمانروایان قرار گرفته و مامن و محل مناسبی برای...