شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روستای مهرجرد

روستاى مهرجرد، اردكان

/post-2862/

اين روستا در ۱۱ کيلومترى جنوب اردکان و ۲ کيلومترى غرب جادهٔ يزد - اردکان قرار دارد. در مورد وجه تسميهٔ آبادى در کتاب جامع‌ مفيدى آمده است که مهرنگار دختر انوشيروان ساسانى بوده که اين آبادى را بنا نهاد و آن را مهرگرد نام گذاشت که اکنون به مهرجرد معروف شده است. در اين روستا قلعه‌اى کهن وجود...