شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روستای وردیج روستاهای آدم سنگی

روستای وردیج (روستاهای آدم سنگی)

/post-4718/

در غربی ترین نقطه شهر تهران و در امتداد جاده ای کوهستانی و پیچ در پیچ، دو روستای کوچک و آرام در دل کوه های البرز میانی قرار گرفتن به نام وَردیج و واریش. روستاهایی که فارغ از همهمه و شلوغی شهر تهران، ساکت و آرام در دل کوهستان البرز جا خوش کرده اند. دسترسی به این روستاها از طریق اتوبان...