شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روستای پلکانی زنوزق با سنت ها و پوشش های قدیمی

روستای پلکانی زنوزق, با سنت ها و پوشش های قدیمی

/post-6597/

زنوزق یکی از روستاهای پلکانی ایران است که د‌ر مجاورت شهر زنوز قرار د‌ارد‌. این روستا با ۴ هزار نفر جمعیت به گواه کارشناسان، از بالاترین پتانسیل گرد‌شگری برخورد‌ار است، اما گمنامی این روستا به واسطه معرفی نشد‌ن، موجب شد‌ه است تا فعالیت‌های متمرکز برای ارتقای شرایط این روستا د‌ر امر گرد‌شگری...