شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

روستای کهنسال گرمه

روستای کهنسال گرمه در استان اصفهان

/post-7132/

خورو بیا بانك درست در وسط كویر مركزی ایران قرار دارد؛ جای دور دستی كه انگار میلیون ها سال هیچ تغییری نكرده. در یكی از روستاهای این منطقه امكان گشت و اقامت برای بیابانگردان ایجاد شده است دو كویر بزرگ ایران بیش از پیش به جاذبه های توریستی تبدیل شده اند. گرمه و مصر در دل دشت كویر از نقاط...

روستای کهنسال گرمه

/post-2937/

خورو بيا بانك درست در وسط كوير مركزي ايران قرار دارد؛ جاي دور دستي كه انگار ميليون ها سال هيچ تغييري نكرده. در يكي از روستاهاي اين منطقه امكان گشت و اقامت براي بيابانگردان ايجاد شده است. امير عليزاده-دو كوير بزرگ ايران بيش از پيش به جاذبه هاي توريستي تبديل شده اند. گرمه و مصر در دل دشت...