شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روستا زیارت

مرگ تدریجی یک رویا

/post-6174/

در پیچ وتاب های پردرد روستای «زیارت» ابرها پایین آمده بودند و آسمان یک دل سیر باریده بود که تصمیم گرفتیم جاده ناهارخوران را پیاده تا روستای زیارت برویم. روستایی که خیلی زود سرزبان‌ها افتاد و مقصد بسیاری از گردشگران شد. گردشگرانی که خانه‌های پیش ساخته خود را روی کول گذاشتند و زمین نگذاشتند...