شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روستا محور توسعه طبیعت گردی در ارومیه

روستا محور توسعه طبیعت گردی در شهر ارومیه

/post-6728/

ارومیه استان آذربایجان غربی با مساحتی بالغ بر ۷۴ میلیون و ۳۶۶ هزار کیلومتر مربع است که ۲۱ درصد آن را دشت، ۶۳ درصد را ارتفاعات و ۱۶ درصد آن را دریاچه ارومیه طی سال های پرباران تشکیل می دهند که وجود بیش از ۲/۵ میلیون هکتار عرصه طبیعی شامل جنگل و مرتع و ۱۷ رودخانه دائمی در قالب سه حوزه آبخیز...