شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

روند تاریخی مهاجرت به کانادا

روند تاریخی مهاجرت به کانادا

/post-5147/

در این مقاله به روند تاریخی ورود اروپاییان به سرزمینی که بعدها کانادا نامیده شد پرداخته شده است و حضور متاخر مهاجران دیگر ملل به این سرزمین آثار بسیاری از نخستین مردمان سرزمینی که بعدها کانادا نامیده شد به جا مانده است. کهن ترین آنها مربوط به آثار ۲۶۵۰۰ سال پیش می شود که در شمال ایالت یوکن...