شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رویابینی با چشمانی باز

رویابینی با چشمانی باز

/post-6148/

لحظه ای شگفت در جنگل ابر بگذار این بار وارونه زندگی کنی. بی‌هیچ منطقی روی ابرها راه بروی، بخوابی، فصل دیگری را زندگی کنی، از دریچه دیگری برای یافتن و پیدا شدن. بی‌شک تا گم نشوی هرگز پیدا نمی‌شوی. باید معنی گم شدن را بدانی تا بتوانی معنی یافتن و پیدا شدن را بفهمی. مگر غیر از این است. چه...