شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رویاهایت را نگهدار

رویاهایت را نگهدار

/post-5519/

پای حرف های محمد تاجران که سه قاره را رکاب زده است محمد تاجران از آن دسته آدم‌هایی است که وقتی شروع به حرف زدن می‌کند به جمله سوم چهارم نرسیده مخاطبش دوست دارد کوله‌اش را بردارد بی‌خداحافظی از هر کسی که دوستش دارد بزند به دل جاده، رکاب بزند یا نه راه برود. البته به سمتی که او از آن تعریف...