شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رویای قدم زدن روی ابرها

رویای قدم زدن روی ابرها

/post-5764/

سمنان همچون نگینی سبز بر انگشتری کویر ایران‌زمین می‌درخشد. کوهستان و کویر در این استان تضادی دیدنی به وجود آورده، به طوری که کوه‌ها و غارهای منطقه، جنگل، رودخانه‌ها و چشمه‌های متعدد از یک سو و دشت کویری آن از سویی دیگر، یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی این سرزمین پهناور را رقم زده‌ است. یکی...