شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رویکردهای اسلامی جهانگردی

رویکردهای اسلامی جهانگردی

/post-5912/

مقوله سیر و سفر و یافتن مجالی برای تفریح، بازدید از نقاط دیدنی طبیعی و تاریخی و یا زیارت اماکن مذهبی و از همه مهمتر تماشای خلقت الهی در اقصی نقاط گیتی، همواره مورد توجه جوامع بشری در طول تاریخ بوده و هست. آثار مکتوب به‌جا مانده از خاطرات سفرهای سیاحانی همچون ناصر خسرو، ابن بطوطه و... نشان...