شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زادگاه خورشید

سفر به دیار کهن، سرزمین رازها، زادگاه خورشید، منارجنبانی دیگر... (خرانق)

/post-2958/

قدم بر یکی دیگر از جاذبه های کویر کویر بیشتر شبیه به یک رؤیاست، مناطقی بکر با مردمانی خون گرم، مثل خود کویر، صمیمیت، مهربانی، اخلاق نیکو و دست و دل بازی با کویر و کویرنشینان عجین شده است. شبهای سراسر سکوت و آرامش، آسمانی پر از ستاره های روشن و درخشان که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می...