شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زاغی

زاغی

/post-2103/

مشخصات ظاهری : این پرنده 48 سانتیمتر طول دارد به واسطه ی رنگ سیاه و سفید با جلای آبی سبز شفاف و بخصوص دم درازش به آسانی شناخته می شود. در پرواز با بال های گرد و شاهپرهای سفیر با لبه ی سیاه دیده می شود. سر، گردن و ینه سیاه و زیر تنه سفید است پروازی قوی با بال زدن های نامنظم دارد. اغلب صورت...