شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زاغ بور

زاغ بور، جواهر كمیاب كویر

/post-2311/

پرنده اى درمناطق بيابانى ايران زيست مى كند كه مى توان آن را گونه اى منحصربه فرد ناميد. عضوى از خانواده كلاغ ها كه رنگ نخودي-نارنجى اش سبب شده با ساير اعضاى اين خانواده تفاوتى چشمگير داشته باشد. بالهايش با نوارى سفيد آذين شده و انتهاى آنها سياهى اعجاب انگيزى دارد كه در تلالو خورشيد جلاى...

زاغ بور ( زاغ کویری یا بور مرغ)

/post-2101/

مشخصات ظاهری: این پرنده 24 سانتیمتر طول دارد و شبیه هدهد، اما بدون تاج سر، است. منقار بلند یا اندکی خمیدگی رو به پایین و بال ها پهن است. رنگ پرو لا نخودی مایل به قهو ای صورت کمرنگ تر و از قاعده ی منقار تا چشم ها لکه ی سیاه رگه مانند و نیز لکه ی سیاه بزرگی د ربالای سینه اش دیده می شود. بال...