شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زاغ نوک زرد

کلاغ نوک زرد (زاغ نوک زرد)

/post-2231/

مشخصات ظاهری: این پرنده 38 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر ا زکلاغ نوک سرخ اما با منقار زرد رنگ و کوچکتر با خمیدگی کمتر و سر کوچکتر است مانند کلاغ نوک سرخ، اغلب در حال بالبازروی بوده و به صورت گروهی در اطراف قله ی کوه ها دیده می شود. پاها قرمز و رنگ پر وبال سیاه است. اما جلای کلاغ نوک سرخ...