شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زبن الدین

کاروانسرای (رباط) زبن الدین

/post-3566/

این کاروانسرا در شصت کیلومتری جاده یزد- کرمان و در فاصله پانصد متری از جاده قرار دارد. با توجه به مطالب کتاب جغرافیای کرمان، این کاروانسرا به دستور "زین الدین گنجعلی خان ریگ" حکمران کرمان و به امر "شاه عباس ماضی" در قرن دهم هـ. ق ساخته شد. نقشه این رباط دایره و دارای پنج برج نیم دایره است...