شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زبیده

قلعه زینل(زبیده)

/post-3333/

اين قلعه در جنوب روستاي الياس آباد چمکلان از توابع شهرستان دره شهر واقع شده است.قلعه زينل همانند ديگر قلاع محدوده زاگرس بر روي تپه اي نسبتاً بلند ساخته شده است.قلعه فعلي يک بناي دوره اسلامي متاخر است که در دوره صفويه ساخته شده و در دوره هاي بعد مورد استفاده حاکمان محلي قرار گرفته است.مصالح...