شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زرده بر

زرده بر

/post-1543/

(پلنگ موش، عروس موش، موش هفت رنگ، بوگندو) (تركي: ساري سوسار) (كردي: فَسوس) مشخصات: جثه كوچك، پوزه كوتاه، گوش‌ها نسبتاً بلند با انتهاي سفيدرنگ، پاها كوتاه، دم بلند و پشمالو با انتهاي تيره. رنگ بدن قهوه‌اي است و خال‌ها و لكه‌هاي پهن زرد رنگي در نواحي سر، پشت و دم وجود دارد. در اطراف چشم‌ها...