شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زرد آلو یکی از نمادهای ارمنستان است

زرد آلو یکی از نمادهای ارمنستان است

/post-4408/

پرچمی که در سمت راست عکس قرار دارد متعلق به ارمنستان است و رنگ نارنجی پرچم در واقع نمادی از زردآلو می باشد! چگونه نماد زردآلو متعلق به ارمنستان است! و هنگامی که شما در میان بازارها قدم می زنید، فروشندگانی را که همه نوع زردآلو از خشک، تازه، انواع نوشیدنی ها با طعم زردآلو و هر چیز دیگری که...