شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زرد پره سر سرخ

زرد پره سر سرخ

/post-2104/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط و فاقد سفیدی در لبه ی پرهای دم است. د رپرنده ی نر، سر و سینه قرمز قهوه ای ( در پاییز این رنگ ها به رنگ زرد وسفید تغییر می یابد) و بقیه ی زیر تنه و دمگاه زرد است. پرنده ی ماده در اولین پاییز بسیار شبیه زرد پره ی سر سیاه اما سر...