شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زرد پره ی رخ زرد

زرد پره ی رخ زرد

/post-2110/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 5/16 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط است و با منقار آبی خاکستری، حلقه ی باریک دور چشمی به رنگ زرد مایل به سفید و سفیدی موجود در حاشیه ی خارجی پرهای دم دیده می شود. پرنده ی نر با تارک، گلو و دو طرف صورت ره رنگ زرد مایل به سبز بدون رگه؛ اما پرو بال و دمگاه...