شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زرد پره ی زیتونی

زرد پره ی زیتونی

/post-2111/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد.اندازه اش متوسط با حلقه ی چشمی سفید زرد منقار صوتری، روتنه رگه رگه،لبه شاهپرهای بال سیاه قهوه ای که د رانتها به رنگ بلوطی روشن مایل به قهوه ای یا با حاشیه ی زاویه دار به رنگ کرم نخودی دیده می شود. در پرنده ی نر زیرتنه نخودی مایل به بلوطی، سر...