شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زرد پره ی سر سیاه

زرد پره ی سر سیاه

/post-2114/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد . جثه اش بزرگ است و منقاری سخت به رنگ خاکستری تیره دارد و در دمش سفیدی دیده نمی شود. در پرنده ی نر سر سیاه، روتنه قرمز حنایی ، دم قرمز حنایی تیره، گوشپرها سیاه، گلو و زیر تنه زرد، سر شانه ها قرمز حنایی، بال ها ترکیبی از رنگ قهوه ای با رگه های...