شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زندان

آخر هفته در زندان

/post-4395/

زندان‌ها همواره برای افراد جذاب بوده‌اند، نه گرفتار شدن در آن که تماشای روزگار زندانیان و گذران زندگی در سلول‌هایشان، شیوه‌های برخورد با مجرمان و البته بی‌گناهانی که گرفتار ظلم شده‌اند. همین عطش دانستن روزگار زندان و زندانیان، دلیلی بوده تا سینما از آن استفاده کند و آنقدر در این باره فیلم...

زندان های تاریخی و معروف جهان

/post-3918/

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی ، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم می‌شوند. در طول زمان زندان ها برای زندانی کردن مردم مختلف از جنایتکاران تا اشخاصی که با رژیم سیاسی فعلی مخالفت می کردند استفاده می شد. تعداد کمی از این زندان ها به دلیل زندانیان برجسته شان ، درمان...