شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زندگی روزمره در فرانسه

زندگی روزمره در كشور فرانسه 2

/post-7154/

استراحت ناهار یعنی از ساعت ۵ ۱۲ الی ۲ بعدازظهر در فرانسه بسیار مرسوم بوده و معمولاً واحدهای بسیار معدودی از ظهر تا ساعت ٢ باز هستند ● پست و مخابرات فرانس تله كوم شركتی دولتی است و مدیریت تلفن، تلكس،‌فاكس و اینترنت را بر عهده دارد. بخش تلفن از سال ١٩٩٨خصوصی سازی و رقابتی شده است. غیر از...

زندگی روزمره در كشور فرانسه 1

/post-7153/

استراحت ناهار یعنی از ساعت ۵ ۱۲ الی ۲ بعدازظهر در فرانسه بسیار مرسوم بوده و معمولاً واحدهای بسیار معدودی از ظهر تا ساعت ٢ باز هستند ● تقویم سال رسمی در فرانسه اول ژانویه و سال تحصیلی در سپتامبر آغاز می شود. ▪ هفته : ـ ساعات كار معمولی هفته كاری در فرانسه ۳۵ ساعت است كه ساعات كار برحسب نوع...