شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زوج سمان

آشنایی با خانواده های زوج سمان

/post-1563/

خانواده خوک‌ ها FAMILY SUIDAE خوک‌ها که وحشی آن گراز نامیده می‌شود جثه‌ی بزرگ، دست و پای کوتاه، گردن کلفت، و پوزه دراز و استوانه‌ای شکلی دارند. پوزه قابل حرکت آنها دارای یک صفحه غضروفی در نوک آن است که برای برگرداندن خاک‌های سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پوزه به وسیله یک استخوان غیر...