شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زیارت و مشکلات پیش رو

زیارت و مشكلات

/post-6900/

صدای اذانی که از بلندگوهای شهر پخش می‌شود امشب جور دیگری در گوشم نجوا می‌کند. بیشتر از هر وقت دیگری دلم می‌خواهد که به این صدا لبیک بگویم. هیچ چیز و هیچ کسی در این شلوغی و ازدحام توجه مرا به خود جلب نمی‌کند. در میان این سیل جمعیت که هرکدام به دنبال کاری هستند، برخی به دنبال خرید، برخی به...